Seminarieserien vänder sig till dig som ansvarar för en grupp lärare inom ett utbildningsprogram eller vid en hel institution. Det är önskvärt att du har förkunskaper från grundläggande högskolepedagogiska kurser motsvarande åtminstone Universitetspedagogik 1 (UP1) eller Universitetslärarutbildning 1 (UL1), gärna också UL2.

Under år 2020 träffas vi vid åtta tillfällen för att utveckla och inspirera varandra i pedagogiskt ledarskap.Seminarierna syftar till att stärka det pedagogiska ledarskapet och ge stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder.

För att möjliggöra att deltagarna bygger på varandras erfarenheter och kunskaper, liksom på vetenskaplig litteratur på området, kommer varje tillfälle att behöva förberedas av dig genom att du läser texter ur referenslitteraturen, samt skriver en kortare text om ca. en A4-sida.

Det du skriver kommer bland annat att inspireras av själva temat för det kommande seminariet, samt de texter du har läst. Skrivande utgör därför en central del av seminarieserien. Varje seminarium hålls i olika format, vilket ger dig en bredd i hur du kan skapa inspirerande och utvecklande seminarier i din egen miljö.

Som avslutning på seminarieserien kommer deltagarna att gemensamt utforska och skriva om ett område som man definierat som viktigt. Denna text kommer att tillgängliggöras för andra lärare och pedagogiska ledare vid Stockholms universitet. Seminarieserien motsvarar 7,5 hp i högskolepedagogik.

Program 2020

Datum  Tid Lokal Innehåll  
29 jan  9-12 *Växthuset, SUB Pedagogiskt ledarskap -  en omöjlig uppgift?
18 feb  13-16 **GEO, U26 Aktiverande undervisningsformer – hjärngymnastik eller kafferep?
19 mar  13-16 **GEO, U26 Ledarskap - från individperspektiv till teamledarskap
21 apr  13-16 ***ALC sal, Hus E, Rum 225 Examination – kunskapskontroll eller lärande?
20 maj  9-12 **GEO, U36 Återkoppling – hjälpa eller stjälpa?
15 sep  9-12  meddelas senare Förändringsarbete – motstånd eller medvind?
14 okt  13-16  meddelas senare Kvalitetsutvärdering – försäkring eller utveckling?
18 nov  9-12  meddelas senare Akademiskt lärarskap – flum eller framtidens melodi?

Hitta till Lokal:

* Frescatibiblioteket, Universitetsvägen 14 D

**Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8

***ALC-salen, Institutionen för språkdidaktik. Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.

 

Seminarieledare:  Klara Bolander Laksov och Cormac McGrath

Anmälan

Ansökan till Pedagogiskt ledarskap 2020