Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte kommer du efter avslutad kurs att kunna

 • diskutera och argumentera för den egna synen på lärande
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning
 • kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala verktyg och diskutera hur dessa kan stödja lärande i högre utbildning
 • möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
 • känna till och diskutera förutsättningarna för lärares pedagogiska arbete utifrån relevanta nationella och lokala regelverk samt samhällets mål med den högre utbildningen
 • visa ett reflekterande förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna samt till den högre utbildningens värdegrund

Innehåll och upplägg

I kursen behandlas följande

 • Studenters lärande och lärarrollen.
 • Kursdesign: lärandemål, undervisningsformer, återkoppling/bedömning och examination.
 • Ett urval av aktuella teman med relevans för högre utbildning, t ex digitalisering, inkludering och internationalisering.
 • Kollegial pedagogisk återkoppling genom aktiviteten ”kritisk vän”.
 • Pedagogisk egenreflektion.

Kursen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan lärare från universitetets olika områden och förutsätter medverkan vid samtliga undervisningstillfällen. Kursen börjar med två veckors självstudier som följs av fem obligatoriska heldagsseminarier (10-15) och tre workshopar ur CeULs eller Civis workshop-program som du väljer själv.

Varje kurstillfälle förutsätter både förberedelse och efterarbete. Du förväntas även arbeta med examinationsuppgifterna kontinuerligt under kursens gång. Vi varierar arbetsformerna vid kursträffarna och diskuterar de olika formernas pedagogiska potential och utmaningar så att du kan ta ställning till deras användbarhet i din egen praktik.

Examination

Examinationsuppgiften består av två delar:
1) att som ”kritisk vän” reflektera kring en undervisningssituation med hjälp av kurslitteratur, kollegiala samtal och auskultation,
2) att formulera en pedagogisk egenreflektion och att ge formativ återkoppling på kurskamraters texter.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

CeUL:s workshop-program

Civis Workshop-program

 

Schema hösten 2021

TID: Alla dagar kl 1015

Kursträffar Lokal
28 sept Kursstart. Självstudier
12 okt Seminarium online*
26 okt Seminarium online*
9 nov Seminarium online*
23 nov Seminarium online*
7 dec Seminarium online*
Lokal/Hitta till

*E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom)  

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Kursledare

Maria Öhrstedt, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik

Kurslitteratur

Hunt, L., & Chalmers, D. (Eds.). (2021). University Teaching in Focus: A Learning-centred Approach (2nd ed.). Routledge. Finns som E-bok via SUB

Artiklar tillkommer.


Intyg

Seminarietillfällena är obligatoriska. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

 

Anmälan till kursen Universitetslärarutbildning 1, omg 1 HT21