Kursen motsvarar fem veckors studier (7,5 hp) och består av sex kurstillfällen jämte enskilt och kollegialt arbete mellan dessa.

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom Stockholms universitets olika lärarutbildningar och har tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande. Kursen stödjer din möjlighet att utvecklas i rollen som lärarutbildare, oavsett om du är ny i rollen eller har lång erfarenhet.

Efter kursen kan du

Med utgångspunkt i lärarutbildningsdidaktisk forskning och teori samt i beprövad erfarenhet kommer du att efter kursen kunna

  • Identifiera pedagogiska problem avseende undervisning och lärande inom lärarutbildning samt föreslå hur problemen kan lösas på vetenskaplig grund
  • Planera, utvärdera och analysera både undervisning och bedömning på vetenskaplig grund inom lärarutbildning
  • Använda olika utvärderingsverktyg och digitala hjälpmedel för att utvärdera och utveckla fysiska och digitala lärandemiljöer inom lärarutbildning.
  • Reflektera över din roll som forskare och/eller lärare inom lärarutbildning i relation till det akademiska lärarskapet, till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund
  • Söka, tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av lärarutbildningen och av det akademiska lärarskapet

Innehåll och upplägg

Under kursträffarna används former som är speciellt lämpade för att utveckla lärarutbildares professionskompetens för att bearbeta kursens innehåll, delvis med tanken att metareflektera kring användbarheten i kursdeltagarnas egen lärarutbildningspraktik. Under kursträffarna genomförs också löpande kollegial och formativ återkoppling på kursprojektet. Kursprojektet innebär att par av kritiska vänner identifierar och fokuserar ett tema som bearbetas genom auskultation och kritisk reflektion och bildar underlag för en s k Self-study.

Innehållet i kursen fokuserar på:

  • Rollen som lärare för lärare: att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning.
  • Rollen som forskare i lärarutbildning: värdet av, funktionen hos och förutsättningar för forskning.
  • Rollen som ”curriculum developer”, dvs att utforma, analysera och utveckla undervisning på kursplanenivå.
  • Andra byggstenar i lärarutbildarens kunskapsbas såsom lärarutbildares identitet och visioner/värderingar samt lärarutbildningens och -yrkets sociala bäring.

Vid kursens slut ska du, helst tillsammans med din kritiska vän (eller eventuellt ensam), ha författat en Self-study-rapport som kan spridas till övriga lärarutbildare på universitetet eller i annat forum. Samtliga kursträffar är obligatoriska

Schema våren 2020

Datum och tid

Plats

Tis 3 mar kl 10-15 Meddelas senare
Tis 10 mar kl 10-15 Meddelas senare
Tis 24 mar kl 10-15 Meddelas senare
Tis 14 apr kl 10-15 Meddelas senare
Tis 28 apr kl 10-15 Meddelas senare
Tis 19 maj kl 10-15 Meddelas senare

Lokal / Hitta till

 *

Språk

Svenska

Kursledare

Lotta Jons, pedagogisk utvecklare HSD

Lärare

Annika Käck, universitetspedagogisk utvecklare
Larissa Mickwitz, universitetslektor vid IPD
Helena Reierstam, doktorand vid IPD
Ylva Wibaeus, universitetslektor vid HSD
Eva Österlind, professor vid HSD
Lisa Österling, doktorand vid MND

Kurslitteratur

Meddelas senare

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare är 15.000 kr.

Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) Kompetensutveckling för lärarutbildare