Om kursen

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa din kompetens som universitetslärare inom de naturvetenskapliga ämnena samt matematik. Kursen präglas av ämnesdidaktik, vi använder forskning och teori som rör undervisning ditt naturvetenskapliga ämne och relaterar det till din praktiska lärargärning. Kursen förutsätter att du har läst UL 1 eller motsvarande.

Efter kursen kan du

Genom att följa kursen kommer du att få kännedom om ämnesdidaktisk forskning och utveckling inom ditt eget naturvetenskapliga ämne. Du kommer att utveckla din förmåga att planera, utvärdera och analysera både undervisning och bedömning med hänvisning till relevanta publikationer. Du kommer att delta i övningar som kan stödja dig att utveckla hur du undervisar och du kommer att utveckla en förmåga att reflektera över din kompetensutveckling som forskare och lärare inom den naturvetenskapliga fakulteten.

Innehåll och upplägg

 

  • Discipline based education      
  • Undervisning i naturvetenskapsämnena och matematikämnet 
  • Lärande i naturvetenskapsämnena och matematikämnet
  • Alternativa undervisningsmetoder
  • Den professionelle universitetsläraren: Kursplaner, regler och styrdokument, bedömning, examinationer och utvärdering

Kursen omfattar sex kursdagar. Inför varje kursdag kommer du att läsa några artiklar som behandlar temat för kurstillfället. Vid kurstillfällena redovisas också individuellt utförda kursuppgifter och resultaten diskuteras i grupp. Du kommer att skriva ett kurs-PM som behandlar hur studenternas lärande inom ditt ämne skulle kunna förbättras och läsa artiklar som är skrivna för just ditt naturvetenskapliga ämne. Att fullfölja kursen innebär en arbetsinsats motsvarande heltidsarbete under fem veckor d v s 7,5 hp.

Schema VT2019

ALLA DAGAR KL 10-15
Kursdagar Lokal
31 Jan *
14 Feb *
7 Mars *
19 Mars *
4 April *
2 Maj *
Venue / Find your way to *Lokal meddelas senare.
Language Tvåspråkig: Svenska och Engelska. Kursen leds på engelska medan deltagare som undervisar på svenska ges tillfälle att diskutera och skriva på svenska. Course presentation in English
Course Leader Veronica Flodin, MND
Course Literature Du kommer att läsa några artiklar om lärande och undervisning inom naturvetenskaperna i stort och flera artiklar som är skrivna för just ditt naturvetenskapliga ämne.

 

Intyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har deltagit i kursdagarna och utfört uppgifterna.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan är inte längre möjlig