Om kursen

Kursen ger dig som har tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande möjlighet att fördjupa din kompetens som universitetslärare inom det humanvetenskapliga området. Kursen omfattar fem veckors heltidsstudier, motsvarande 7,5 hp högskolepedagogisk kompetensutveckling.

Efter kursen kan du

  • Diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
  • Självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig grund inom det egna kunskapsområdet,
  • Använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande
  • Visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet
  • Tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Innehåll och upplägg

I kursen får du arbeta med följande teman:

  • Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnens disciplinära karaktär och dess bäring på lärande och undervisning Utmaningar avseende studenters lärande inom humaniora och samhällsvetenskap
  • Undervisnings- och examinationsformer inom humaniora och samhällsvetenskap
  • Fysiska och digitala lärandemiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap
  • Ditt akademiska lärarskap

Kursen består av sex obligatoriska träffar samt eget arbete enskilt och i grupp inför och mellan dessa. Kursen examineras i form av ett kurs-PM som identifierar och föreslår lösningar på utmaningar avseende lärande, undervisning och/eller bedömning inom det egna ämnet samt kamratåterkoppling på en kurskollegas PM

Schema våren 2023

Observera att två av kursdagarna pågår till kl 16

Datum

Tid

Plats

Tis 10 jan      Kursstart, eget förberedelsearbete
Tis 24 jan 10─15   Lärosal 20, Campus Albano*
Tis 7 feb 10─16  Hörsal 3, Campus Albano*
Tis 21 feb 10─15   Lärosal 37, Campus Albano*
Tis 14 mar 10─16 Sal 620, Stallet, Campus Frescati**
Tis 28 mar 10─15   Online seminarium i Zoom
Tis 18 apr 10─15   Lärosal 21, Campus Albano*

Lokal / Hitta till

 

* Campus Albano, Greta Arwidssons Väg 30

** Stallet, Svante Arrhenius väg 19F

Språk

  Svenska

Kursledare

  Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare och CeUL koordinator, Institutionen för ämnesdidaktik

Lärare

 

Cecilia Lundholm, professor i pedagogik med inriktning mot undervisning och lärande i samhällsvetenskapliga ämnen vid Institutionen för ämnesdidaktik

Cormac McGrath, docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Klara Bolander Laksov, professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik

Una Cunningham, professor vid Institutionen för ämnesdidaktik

Kurslitteratur

  Meddelas senare

 

Kursintyg

Obligatorisk närvaro. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg.

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL2) för lärare inom Humanvetenskapliga området VT23

Vi har kursplatser kvar och anmälan är öppen. Välkommen med din anmälan!