Vi ger alla våra kurser online i vår.

Kurserna för hösten 2020 hittar du här

 

KURSER VÅREN 2021 PLATS SPRÅK START

Nybörjarkurser

     
Introduktion till undervisning Nat (För lärare inom det naturvetenskapliga området) Online Sve/Eng VT21: 19 jan
Introduktion till undervisning Hum/Sam (För lärare inom det humanvetenskapliga området) Online Sve/Eng VT21: 7 apr

Baskurser

     
Universitetslärarutbildning 1 Online Svenska VT21: 22 feb
Professional development course 1: Teaching and Learning Online Engelska VT21: 13 jan
Universitetslärarutbildning 1: Blended Online Svenska VT21: 17 mar
Professional development course 1: Teaching and Learning, Blended Online Engelska VT21: 9 feb

Fortsättningskurser

     
Universitetslärarutbildning 2 för lärare inom naturvetenskapliga området Online Sve/Eng VT21: 9 feb
Universitetslärarutbildning 2 (UL2) för lärare inom det Humanvetenskapliga området Online Svenska VT21: 26 jan
Professional development course 2: Teaching and Learning in the Human Science Academic Area Online Engelska VT21: 18 mar
Universitetslärarutbildning 2 Kompetensutveckling för lärarutbildare Online Svenska VT21: Ingen kursstart
Universitetslärarutbildning 2 Digital kompetens för undervisning Online Svenska VT21: 19 jan
Universitetslärarutbildning 2 Juridik   Svenska VT21:Ingen kursstart
       
Universitetslärarutbildning 3  för lärare inom det naturvetenskapliga området Online Sve/Eng VT21: 2 feb
Universitetslärarutbildning 3 För lärare inom det humanvetenskapliga området Online Svenska VT21: 21 jan

Fördjupningskurser

     

Open Networked Learning

Kurspresentation på svenska: Öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer

Online Engelska VT21: 23 feb
Pedagogiskt ledarskap Online Svenska VT21: 19 jan

Relationskompetens i undervisningen

  Svenska VT21: Ingen kursstart

Övriga

     
Research supervision — theory and practice Online Engelska VT21: 27 jan
Forskarhandledning i teori och praktik Campus Svenska INSTÄLLD
Forskarhandledning i teori och praktik Online Svenska VT21: 24 mar

Forskarhandledning 2 — professionell handledning

2-dagars internat

  Svenska VT21:Ingen kursstart
       

Pedagogiskt skrivprojekt / Documenting Your Educational Development Project

Online Sve/Eng

Ges löpande (självstudier)

Self-guided course

Reglering av högre utbildning / Rules and regulations in higher education Online Sve/Eng

Ges löpande (webb-baserad självstudiekurs)

Self-guided course