Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder behörighetsgivande och kompetensutvecklande kurser i högskolepedagogik för universitetets lärare och pedagogiskt ansvariga. Våra kurser är indelade i tre olika nivåer, med olika behörighetskrav. Nybörjarkurser ger dig som ska börja undervisa praktiska verktyg och trygghet i din undervisning. Baskurser ger grunden för undervisning och lärande för lärare vid Stockholms universitet. Fortsättnings- och fördjupningskurser är kurser för dig som vill bygga på dina pedagogiska meriter och för ett livslångt lärande.De förutsätter att du gått en baskurs eller har motsvarande kunskaper.

Vi erbjuder även kurser inom Forskarhandledning och Pedagogiskt ledarskap samt ett antal webb-baserade självstudiekurser som inte ger högskolepedagogiska meriter.

CeUL:s kurser baseras på de nationella mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som är framtagna av Sveriges universitets- och högskoleförbundsförsamling. Läs mer om hur kurser vid CeUL länkar till nationella mål.

Nybörjarkurser

Introduktion till undervisning

Baskurser

Universitetslärarutbildning 1 (UL1)

Fortsättningskurser

Universitetslärarutbildning 2 (UL2)
Universitetslärarutbildning 3 (UL3)

Fördjupningskurser

Open Networked Learning

Videoproduktion för lärare
Undervisning i hållbar utveckling
Kursanalys och kursutveckling
Moving feedback forward
Pedagogiskt skrivprojekt
Relationskompetens i undervisningen

Övriga kurser

Forskarhandledning i teori och praktik
Pedagogiskt ledarskap

Självstudiekurser online (inga motsvarande hp ges)

Reglering av högre utbildning
Vässa din presentationsteknik
Introduktion till Inspera (obligatorisk för dig som ska arbeta i examinationsverktyget Inspera)