Stockholms universitets femte biennala Lärarkonferens äger rum torsdagen den 14 mars 2024. Konferensen vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga vid universitetet. 

Konferensen samlar lärare från hela universitetet för att dela erfarenheter kring undervisning, pedagogisk utveckling och att ta ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande för att fortsätta att förbättra vår undervisning och våra lärmiljöer. Konferensspråket är svenska men det kommer att finnas ett engelskt spår att följa.

Lärarkonferensen är en av universitetets högskolepedagogiska satsningar på dig som undervisar och på utveckling av undervisning och lärande vid SU.

Tid: 14 mars 2024, kl 9—17

Plats: Campus Albano

Vi hoppas på din medverkan! Välkommen!

Meningsfullt lärande i tiden

Vi lever i en föränderlig tid full av utmaningar som pockar på — digitalt, personligt, lokalt och globalt. Hur påverkar händelser runt oss våra möjligheter att bedriva utbildning där både studenter och lärare anser att den tid och engagemang vi investerar är meningsfull? Universitetsutbildning vill vi ska vara just det: Meningsfull!

Otaliga studier inom högskolepedagogik sedan slutet av förra seklet och fram till idag visar att studenters upplevelse av meningsfullhet i det de studerar, de undervisningsaktiviteter de får vara med om och de sätt de examineras på är ytterst betydelsefullt för deras engagemang och intresse att hålla ut, att fördjupa sig, att anstränga sig.

Detsamma gäller naturligtvis för oss som verkar som medarbetare inom akademin —  universitetslärare och administratörer. Lärarkonferens2024 har temat ”Meningsfullt lärande i tiden” för att vi tillsammans ska ha möjlighet att utforska och dela med oss av och kritiskt diskutera på vilka sätt vi försöker förstå och skapa en meningsfull miljö vid universitetet för både studenter och lärare.

Var med och bidra till konferensens innehåll

Har du – ensam eller tillsammans med kollegor – utvecklat och provat nya undervisnings- och examinationsformer, reviderat kurs- och utbildningsplaner eller drivit kollegiala utvecklingsprojekt? Vad gör ni annorlunda? Vilka är era bästa metoder? Vilka erfarenheter kan du dela med dina kollegor? Det vill vi gärna höra om - välkommen med ditt bidrag!

Du kan anmäla två olika kategorier av bidrag. Dels vetenskapligt präglade så kallade "Scholarhip of Teaching and Learning"-studier som rapporterar mer eller mindre systematiska studier av den universitetspedagogiska praktiken, det vill säga ett bidrag av typen Akademiskt lärarskap. Dels goda exempel som visar effektiva, kreativa och samarbetsinriktade metoder som förbättrat undervisningen, ett så kallat "Best Practice"-bidrag.

Presentationsformer

Du presenterar ditt bidrag antingen som muntlig presentation, rundabordssamtal, workshop eller posterpresentation med fokus på den universitetspedagogiska praktiken såväl på individ- som kollegial och organisatorisk nivå.

Information om konferensens presentationsformer och abstract

Anmäl bidrag senast 15 november.

Anmäl ditt bidrag i vårt webb-formulär

Anmälan deltagande

Konferensen vänder sig i första hand till dig som undervisar vid SU. Särskilt välkomna är också lärare inom Stockholms trio. Vi tillämpar först till kvarn! Deltagande är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 4 mars 2024.

Anmäl ditt deltagande i konferensen!

Låt oss göra denna Lärarkonferens till den bästa någonsin!

Varmt välkommen!

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning.