Inom ramen för universitetsalliansen Stockholm trio samarbetar Centrum för universitetslärarutbildning med Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet (KI) och Learning in STEM vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Läs mer om universitetsalliansen Stockholm trio

 

Högskolepedagogiska fortsättningskurser

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Högskolepedagogiska kurser vid KI

Högskolepedagogiska kurser vid KTH

 

Resurser för universitetslärare

KI och KTH erbjuder precis som CeUL, undervisande medarbetare olika slags stöd kring pedagogisk utveckling. Vi vill gärna uppmuntra dig utforska och använda dig av dessa resurser i din professionella utveckling:

KI:s "Stöd för dig som undervisar"

KTH:s stöd för universitetslärare "Lärande i STEM"

CeUL:s "Lärarresurser för pedagogisk utveckling"

 

Lärarkonferenser för utbyte av erfarenheter

Gemensamt för de tre lärosätena är att de vartannat år anordnar en lärarkonferens för sina universitetslärare. Nu öppnar lärosätena dörrarna till dessa konfersenser och bjuder in lärare vid SU, KTH och KI att delta.

I mars 2023 arrangerade KTH konferensen KTH Scholarship of Teaching and Learning Theme with theme: Future learning - learning for the future. Missade du konferensen? Då finns både filmer, bidrag och rapportering att ta del av.

SoTL conference at KTH logo