Bild av pratbubblor med studenter i bakgrunden. Bild av Gerd Altman från Pixabay

Välkommen till en virtuell verkstad med Centrum för universitetslärarutbildning

Målgrupp: Du är universitetslärare vid Stockholms universitet och vill lära dig utforma och skapa kunskapstester i Athena. När du deltar i virtuell verkstad kan du välja mellan att arbeta individuellt eller i grupp. Om att du tar med dig några kollegor kan ni bilda en egen arbetsgrupp med gemensamma önskemål.

Tid: onsdag 5 maj, kl 10:00 - 11:00

Plats: Samling online på Zoom via: 

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67350162951

 

Innehåll och program

Välkommen till en virtuell verkstad för att göra egna tester i Athena. De kan utformas på många sätt. Självrättande och med möjlighet att göra testet hur många gånger som helst eller endast en gång under tidspress. Frågorna kan utformas med stor variation och jag tror att det som är viktigt är att ta sig tid att prova på de olika alternativen. Välja de inställningar som känns passande för just dina kurser och kanske se exempel på hur andra deltagare tänker. Det bästa är om du kan får med dig några kollegor så ni blir en arbetsgrupp med gemensamma önskemål men du är självklart välkommen själv och kan då få välja på att arbeta självständigt eller med annan grupp. Målsättningen är att du efter denna verkstad har en test som du kan använda.

Verkstaden börjar med en kort introduktion till verktyget i Athena och några tips att tänka på. Sedan arbetar alla deltagare i break-out rooms under ca 50 minuter, antingen i egna lärarlag, grupper som skapas på plats, eller individuellt. Verkstadsledarna finns tillgängliga för frågor under hela tiden. Verkstaden avrundas med en gemensam diskussion om best practices. 

Verkstadsledare

Ola Palm, adjunkt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och medlem i CeUL:s IKT-pedagogiska team.