Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: lärare vid Stockholms universitet som har erfarenhet av eller kunskaper om olika former av aktivt lärande och som är intresserade av att använda ALC-salen i sin undervisning.

Om workshopen

ALC är speciellt lämpat för interaktion i små grupper där studenterna bland annat kan arbeta med att lösa mer eller mindre komplexa problem. Kollaborativ och problembaserad undervisning bygger på konstruktivistiska teorier om lärande, där bland annat undervisningen omdefinieras frånlärarens”instruction”till en resurs för studenternas ”construction”. En möjlig risk med undervisning som bygger på konstruktivistiska teorier om lärande är att den bas av grundläggande kunskaper som studenterna behöver för att kunna hantera mer komplexa frågor riskerar att bli otillräckligt behandlad. En annan farhåga som framförts är att de metoder som används kan riskera att leda till en alltför statiskoch fragmenteradsyn på kursinnehållet. Samtidigt finns det betydande fördelar med olika former av studentaktiverande pedagogik för att skapa engagemang, motivation och utmaningar. 

I den här workshopen ska vi:

I den här workshopen får du tillfälle att bekanta dig med tekniken i ALC-rummet så att du själv kan hålla undervisning i salen och diskutera vad som kan utgöra aktivt lärande i olika discipliner.

 

Tid 19 oktober 2020: kl 13-16
Plats

ALC-salen, Institutionen för språkdidaktik. Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.

Observera att Workshopen enbart hålls om rådande riktlinjer kring smittspridning tillåter att den genomförs i fysisk form. I annat fall ställs den in och återkommer vid senare tillfälle.

Språk Svenska
Workshopledare  Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik
Förberedelser Läs: Rands, M.L. & Gansemer-Topf, A.M. (2017). The room itself is active: How classroom design impacts student engagement. Journal of Learning Spaces 6(1): 26-33.


Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Anmälan till workshopen Aktivt lärande steg 2 är stängd

 

Observera att Workshopen enbart hålls om samhällsläget tillåter att den genomförs i fysisk form. I annat fall ställs den in och återkommer vid senare tillfälle.