Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

Alla svenska universitet har som krav på sig att arbeta med jämställhetintegrering i utbildningen och för att kunna genomföra detta behöver man först ta ställning till vad jämställdhet ska anses vara, hur det kan genomföras och ta sig uttryck i olika kurser och program. Jämställdhet ses idag som en viktig och självklar fråga inom akademin, samtidigt som arbetet inom detta område ibland stöter på motstånd då det antingen ses som en redan existerande självklarhet eller som ett mål som ligger utanför undervisningens innehåll.

Om Workshopen

Normer påverkar hur vi tolkar och förhåller oss till studenter, hur vi värderar deras arbete och vem som uppmärksammas och bekräftas i seminarierummet. Workshopen tar avstamp i en analys av hur några universitetsutbildningar har svarar på UKÄ:s utvärderingar, där de själva har fått beskriva hur de arbetar med jämställdhet i det egna programmet. Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter ska vi sedan tittar vi på vad ett normkritiskt arbetssätt kan innebära i praktiken och hur avdelningar och enskilda lärare kan arbeta systematiskt för att analysera sina egna värderingar och utveckla sin praxis.

Under workshopen ska vi

  • Ta del av goda exempel, från att utveckla ett systematiskt arbetssätt till att arbeta med jämställhet i utbildningens innehåll och form.
  • I utgångspunkt från det egna arbetssättet funderar vi i mindre grupper hur vi med hjälp av strategier för normkritisk undervisning och lärande kan utvecklar vår pedagogiska praktik på universitetet.
Tid 18 februari kl:13-16
Plats/hitta till Workshopen hålls i Socialantropologiska Institutionen.  Södra huset: hus B. Rum B600
Språk Svenska
Workshopledare

Susanne Kreitz-Sandberg, Universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik

Förberedelser  Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2020 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshopen Att arbeta för jämställdhet och normkritik i universitetsutbildning