Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Maria Wolrath-Söderberg
Maria Wolrath-Söderberg

Workshopen vänder sig till dig som undervisar vid Stockholms universitet.

Kritiskt tänkande är ett viktigt mål för högre utbildning, men vad menar vi med det och hur kan vi öva det inom ramen för seminarier och gruppövningar? I denna workshop undersöker vi hur olika sätt att förstå kritiskt tänkande kan mynna ut i olika design av undervisning och få olika konsekvenser för den kunskap som utvecklas. Vi arbetar med exempel och erfarenheter från våra egna praktiker med målet att utveckla vår repertoar av pedagogiska idéer.

Tid  
Plats SUB, Växthuset
Språk Svenska
Workshopledare Maria Wolrath-Söderberg, Södertörns Högskola. Maria är lektor i retorik som forskar om högskolepedagogik för kritiskt tänkande, samt leder Södertörns högskolas pedagogiska utvecklingsenhet.
Referenslitteratur Anges senare


Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 13 februari ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Anmälan är stängd.