Välkommen till en *workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Om workshopen

Målgrupp: Workshopen vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga vid Stockholms universitet.

Under denna timme behandlar vi konkret olika aspekter som kan påverka studenters behållning av en onlinekurs och diskuterar effekten av olika didaktiska val.

  • Vad gör man som lärare tillsammans med studenterna och vad gör studenten själv?
  • Hur kan man kontrollera och överblicka att studenterna gör jobbet utan att överösas av bedömning?
  • Vilka stöttande strukturer kan behövas för studenter som inte fixar tekniken?

OBS! Du behöver inte anmäla dig nu, utan vi har öppnat länken direkt till Zoom-workshoppen. Du ansluter därmed till workshoppen via länken nedan kl 13.

Tid 24 mars 2020: kl 1314
Plats/hitta till

Online workshop i e-mötestjänsten Zoom. Klicka på denna länk och du ansluter till workshoppen:  https://stockholmuniversity.zoom.us/j/825860419

Språk Svenska
Workshopledare

Ola Palm, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Utrustning och Föreberedelser

 

Workshopen är extrainsatt och ingår inte i CeUL:s ordinarie högskolepoänggivande kompetensutvecklande workshopserie. Den kan inte heller räknas som en av de tre valfria workshoppar som ingår i UL1 utbildningen.