Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) i samarbete med Institutionen för mediestudier.

Målgrupp: Workshopen vänder sig till både universitetslärare och pedagogiska ledare oavsett ämnestillhörighet. Ta gärna med en kollega!

Den här workshopen ger dig möjlighet att reflektera kring frågor om närvaro och löpande examination. Workshopen har ett uttalat praktiskt syfte, nämligen att skapa direkt inverkan på hur undervisningen konkret genomförs. För att nå fram till detta resultat kommer vi att gå igenom de juridiska aspekterna, dvs. de regler som bildar ramverket kring närvaro och examination. Vi kommer också att visa olika exempel på pedagogiska lösningar för examinationsformer och eventuella närvarokrav. Därefter kommer du att ha gott om utrymme att i mindre grupper arbeta med att se över en kurs där du själv undervisar.

Förbered dig innan workshopen

Fundera kring hur du arbetar med examination och närvarokrav på en specifik kurs, och se hur detta uttrycks i kursplanen. Det är också en fördel om du har med dig en bärbar dator/iPad.

Tid 15 mars 2018, kl 13-16
Plats/Hitta till

Sal 1511, Frescativägen 54, Institutionen för pedagogik och didaktik

Workshop-ledare Hans Färnlöf, Romanska och klassiska institutionen
Språk Svenska
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Anmälan till workshopen om Examination och kurskrav