Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet

Om Samverkansinlärning (SI)

Samverkansinlärning (SI) är en utbildningsmodell och ett akademiskt stödprogram för studenter. SI ökar akademisk prestation och genomströmning, genom användning av samarbetsinlärningsstrategier och ett kollaborativt arbetssätt. Studenterna möts regelbundet i  mindre grupper tillsammans med en SI-ledare. SI-ledaren är en mer erfaren student som genomgått särskild utbildning i SI-metoder.

SI-program riktar sig vanligtvis till studenter på svåra kurser, men kan med fördel användas inom olika kurs- och programverksamheter. SI-möten kopplas alltid till en kurs eller delkurs, det finns också utrymme för att inom en kurs ha specifika SI-möten för delar av kursinnehållet. Det vanligaste upplägget är att SI ges i form av veckovisa möten under hela kursen, och att mötena förs in i schemat. Deltagandet är frivilligt.

SI-mötena utgår från studenternas frågor och studenternas upplevda svårigheter. SI ledaren skapar utrymme för samtal och övningar i syfte att studenterna ska få bättre förståelse för ämnet. SI-ledarna får särskild utbildning i hur de skall hjälpa studenterna att formulera sina frågor, strukturera kursinnehållet och ge studenterna möjlighetet att fördjupa sig i och systematiskt bearbeta kursens innehåll.

Om workshopen

Samverkansinlärning har en lång historik och mycket empirisk forskning talar för att metoden leder till förbättrat studieresultat. Detta gäller både svagare och starkare studenter. SI används idag på ett flertal institutioner vid Stockholms universitet och under workshopen kommer du, med utgångspunkt från tre av dessa institutioners erfarenheter att få:

  • En introduktion till SI som pedagogiskt verktyg
  • Ta del av tre olika institutioners erfarenheter
  • Lära dig de mest grundläggande stegen för att ge SI-pass
  • Få reda på hur du kan lära dig mer om SI, och hur du praktiskt kan gå tillväga för att starta en SI-verskamhet på din institution.

 

Tid 26 mars 2021, kl 9─12
Plats

E-mötestjänsten Zoom.

För att delta i workshopen behöver du: En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledar

Cormac McGrath, Institutionen för pedagogik och didaktik, Sama Agahi, Filosofiska institutionen, Veronica Jatko Kraft, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samt Eva Nobel och Helén Bodström, Institutionen för svenska och flerspråkighet 

Förberedelser

Inför Workshopen ber vi dig läsa en av texterna nedan (både klassiker i sammanhanget och lite nyare material):

Arendale, D. R. (1994). Understanding the supplemental instruction model. Josey-Bass.

Dawson, P., van der Meer, J., Skalicky, J., & Cowley, K. (2014). On the effectiveness of supplemental instruction: A systematic review of supplemental instruction and peer-assisted study sessions literature between 2001 and 2010. Review of educational research, 84(4), 609-639.

Hizer, S. E., Schultz, P. W., & Bray, R. (2017). Supplemental instruction online: as effective as the traditional face-to-face model?. Journal of Science Education and Technology, 26(1), 100-115. Chicago

Malm, J., Bryngfors, L., & Fredriksson, J. (2018). Impact of Supplemental Instruction on dropout and graduation rates: an example from 5-year engineering programs. Journal of Peer Learning, 11(1), 76-88.

Malm, J., Bryngfors, L., & Mörner, L. L. (2016). The potential of supplemental instruction in engineering education: creating additional peer-guided learning opportunities in difficult compulsory courses for first-year students. European Journal of Engineering Education, 41(5), 548-561.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till Online workshop Färre avhopp, högre betyg och djupare kunskaper ─ en introduktion till Samverkansinlärning