Foto: Stockholms universitet

Vilka erfarenheter av undervisning har nya studenter med sig från gymnasiet? Hur kan du hjälpa dina studenter att utvecklas till självständiga inlärare? Med stöttande undervisning kan du som lärare överbrygga det glapp som många studenter upplever mellan gymnasiets undervisningsformer och högre studier, och på så vis också minska avhopp och öka genomströmningen på dina kurser.

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Studie-och språkverkstaden.

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshopen

Med utgångspunkt i vanliga frågor från studenter och lärare synliggör pedagoger vid Studie-och språkverkstaden de allmänakademiska färdigheter som studenter behöver utveckla för att klara sina universitetsstudier. Under workshoppen arbetar vi med case i olika rollspel samt med enkla pedagogiska modeller för exempelvis läsförståelse och studievanor för att visa på möjligheter i mötet med en breddad studentgrupp. Du förbereder dig dels genom läsning av ett antal kortare artiklar, dels genom att skicka in exempel på problematiska situationer du själv upplever i mötet med nya studenter. Dessa används sedan i rollspelen och som diskussionsunderlag.

Innehåll

I workshopen arbetar vi praktiskt med några modeller och verktyg som tillvaratar och bygger vidare på studenternas resurser och utmanar dem till självständighet.

  • Studentperspektiv på glappet mellan gymnasium och högre utbildning
  • Metoder som underlättar lärande för nya studenter
  • Kontextnära tillämpning utifrån deltagarnas egna exempel
  • Erfarenhetsutbyte 
Tid 22 september 2020, kl 911
Plats

E-mötestjänsten Zoom

För att delta i workshopen behöver du:

En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledare

Josefin Hellman, pedagogisk konsult, Studentavdelningen
Karin Dahl, pedagogisk konsult, Studentavdelningen

Förberedelser

Vi tar gärna emot exempel på situationer som du upplever utmanande i mötet med nya studenter, så arbetar vi med dem i vår workshop. Exemplen vill vi ha senast fredagen innan workshoppen (18/9) 

Mejla dem till: josefin.hellman@su.se eller karin.dahl@su.se

Läs gärna artiklarna nedan som förberedelse för workshoppen:

Christie, H., Tett, L., Cree, V. E., Hounsell, J., & McCune, V. (2008). ‘A real rollercoaster of confidence and emotions’: Learning to be a university student. Studies in Higher Education, 33(5), 567–581 

Lang, L. (2015). Responsibility and participation in transition to university – voices of young people with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 17(2), pp.130–143.

Lowe, H., & Cook, A. (2003). Mind the Gap: Are students prepared for higher education? Journal of Further and Higher Education, 27(1), 53–76.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen Glappet — undervisa nya studenter till bli självständiga inlärare