Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Lärare och pedagogiska ledare

Workshopen tar utgångspunkt i ditt eget ämneskunnande, och vi arbetar i två steg enligt den beprövade modellen Decoding the disciplines. I det första steget får du arbeta tillsammans med deltagare från ett ämne så olikt ditt eget som möjligt i syfte att försöka identifiera det implicita expertkunnande som du själv besitter i ditt ämne. 

I steg två hjälps gruppen åt att utforma lärandeaktiviteter som låter studenterna på ett explicit sätt träna sig i att tänka och gå tillväga så som du som ämnesexpert gör.

Genom att delta i workshopen kommer du att få en mer explicit förståelse av ditt ämnes s.k. ways of thinking and practicing och ditt eget kunnande liksom ett verktyg för att använda denna kunskap i didaktiskt syfte.

Tid 18 september 2018: kl. 9-12
Plats Södra huset, Frescativägen 10, Hus B, rum B413
Språk Svenska
Workshopledare Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare vid MND
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshopen Hjälp dina studenter knäcka ämneskoden