Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om akademiskt skrivande med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet

Om workshoppen

Lärsekvens är verktyg i Athena som man kan använda när man vill att studenterna på egen hand ska ta del av material samt utföra olika typer av uppgifter i en bestämd ordning. Man kan välja att ha hela sin kurs i en eller flera lärsekvenser, eller så kan man välja att låta en begränsad del av kursen utföras i verktyget.

Genom att använda lärsekvenser får studenterna stöd i att strukturera sina studier och genomföra uppgifter på egen hand och du som lärare kan ägna din tid till diskussion och att räta ut missförstånd eller frågetecken. Studenterna kommer förberedda och har möjlighet att vara mer delaktiga i undervisningen.

Innehåll

Under workshoppen  får du ta del av erfarenheter från två olika kurser som arbetat med lärsekvenser. En på Juridicum och en inom ramen för CeUL:s UL2-kurser. Du får pröva lägga upp lärsekvenser för din egen kurs och börja fylla dem med innehåll, samt får återkoppling från andra workshopdeltagare.

I workshoppen går vi igenom

  • hur du skapar en lärsekvens
  • olika pedagogiska överväganden du behöver göra
  • en del av forskningsbakgrunden till nyttan av lärsekvenser för studenters lärande

 

Tid

26 mars 2021, kl. 13─16
Plats

E-mötestjänsten Zoom. För att delta i workshopen behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt
  • ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Workshopledare Marie Sandström, professor vid Juridiska Institutionen
Förberedelser

 

Fördjupning

Refrensartiklar för den intresserade:

Ares, N. (2008). Cultural practices in networked classroom learning environments. Computer-supported collaborative learning, 3, 301–326.

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5–31.

Irving, K. I. (2006). The impact of educational technology on student achievement: Assessment of and for learning. Science Educator, 15(1), 13–20.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

 

Pil som pekar på anmälningslänken
 

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

 

Anmälan till online workshoppen Lärsekvenser i Athena för självständigt lärande