[1] Maltén (1998) Kommunikation och konflikthantering. Lund studentlitteratur, Svenningsson & Alvesson (2016)

   Ledarskap. Sthlm.: Liber.

[2] Hattie & Yates (2014, s. 331)

[3] Hattie & Yates (2014, s. 191)

[4] Hattie & Yates (2014, s. 46 ff)

[5] Hattie & Yates (2014, s. 331)

[6] Hattie & Yates (2014, s. 46 ff)

[7] Segrell (2015) Retorik för lärare. Konsten att välja språk konstruktivt. Lund: Retorikförlaget (s 43

[8] Hammar Chiriac, E. & Hempel, A. (2010) Handbok för grupparbete. Att skapa fungerande grupparbeten i   undervisning. Lund: Studentlitteratur (s 122;139)

[9] se länk Summery of visible learing chapter 3

[10] Hattie & Yates (2014, s. 349-351)

[11] Hammar Chiriac, E. & Hempel, A. (2010) Handbok för grupparbete. Att skapa fungerande grupparbeten i     undervisning. Lund: Studentlitteratur (s 122;139)

[12] Svenningsson & Alvesson (2016) Ledarskap. Sthlm.: Liber.