Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du handleder idag doktorander vid Stockholms universitet och vill nu utvecklas i din roll som forskarhandledare. Du vill få nya perspektiv och verktyg att använda i handledningen. Du är nyfiken på hur den individuella studieplanen kan användas som ett verktyg i forskarhandledning. Du vill också uppdatera dina kunskaper kring det regelverk som omger forskarutbildningen vid universitetet.

Om workshoppen

Forskarutbildningen regleras av Högskolelagen, Högskoleförordningen och regler och normer vid Stockholms universitet. Dessa kodifieras i den individuella studieplanen som reglerar relationen mellan lärosätet/dig som handledare och doktoranden. Denna kan ses som en enbart byråkratisk nödvändighet, men kan också användas på ett konstruktivt sätt som ett medel för att strukturera avhandlings- och handledningsprocessen. 

Under workshoppen reflekterar och diskuterar vi utifrån ett autentiskt case kring olika aspekter av relationen mellan doktorand och handledare, såväl av personlig som mer strukturell art. Vi fokuserar i diskussionen på hur du som handledare kan använda den individuella studieplanen som ett verktyg i forskarhandledningen.

Du får även möjlighet att uppdatera dig kring regelverket och de förordningar och föreskrifter som finns vad gäller forskarutbildningen och testa dina kunskaper i ett quiz.

 

Tid 12 februari 2021 kl 9─12
Plats/hitta till

E-mötestjänsten Zoom.

För att delta i workshoppen behöver du

  • en dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) 
  • samt gärna ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Workshopledare

Kirsti Niskanen, professor emeritus vid Historiska institutionen,  Maria Weurlander, docent vid Istitutionen för pedagogik och didaktik, Kristina Nilsson, utbildningsledare vid Områdeskansliet för Humanvetenskap och Ulrika Nilsson, utbildningsledare vid Områdeskansliet för Humanvetenskap

För att delta behöver du Deltagare bör vara verksamma som handledare på doktorandnivå.
Referenslitteratur  

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie om forskarhandledning som vänder sig till personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2021.  Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla som arbetar med  forskarhandledning oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till online workshoppen: Att handleda med den individuella studieplanen som pedagogiskt verktyg

 

 

Fler workshoppar med tema forskarhandledning som ges våren 2021:

Explore group supervision of PhD students ─ a way to increased participation and learning 26 February at 9—12

Cultivating research environments at a distance, 18 March at 13─16