Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om akademiskt skrivande med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Studie-och språkverkstaden.

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshoppen

Det akademiska skrivandet är centralt för att våra studenter ska lyckas genomföra sina studier. Med hjälp av verktyg för referathantering, textbindning och skrivprocess kan du göra stor skillnad för hur dina studenter förstår kraven och utvecklar de skrivkonventioner som högre utbildning ställer på deras texter.

Studie- och språkverkstaden träffar årligen flera tusen studenter i handledningar och samarbetar med en mängd institutionslärare om akademiskt skrivande. Workshoppen bygger på skrivdidaktisk forskning tillsammans med beprövad erfarenhet av vad som får studenter att utveckla sin akademiska skrivkompetens.

Innehåll

Under workshoppen arbetar vi med olika studenttexter och uppgiftsbeskrivningar samt ger återkoppling på form utifrån Studie-och språkverkstadens modeller och verktyg. Vi tittar närmare på:

  • Metoder som underlättar skrivande för alla studenter.
  • Kontextnära tillämpning utifrån deltagarnas egna exempel.
  • Erfarenhetsutbyte

 

Tid 23 mars 2021, kl 9─12
Plats

E-mötestjänsten Zoom. För att delta i workshopen behöver du:
En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledare

Josefin Hellman, pedagogisk konsult, Studentavdelningen
Karin Dahl, pedagogisk konsult, Studentavdelningen

Förberedelser

Du förbereder dig dels genom läsning av ett antal kortare artiklar, dels genom att skicka in en studenttext och en uppgiftsbeskrivning som vi kan använda som exempel i våra diskussioner.

Din anonymiserade studenttext och uppgiftsbeskrivning skickas senast veckan före workshopen till:  josefin.hellman@su.se eller karin.dahl@su.se

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen "Så jobbar du med studenters skrivkompetens"