Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare som har en konkret idé till att börja använda video i sina kurser och som vill prova på för att bli mer insatt i tekniken.

Med videoinspelat kursmaterial ökar flexibiliteten för både studenter och lärare. Video ger nya pedagogiska möjligheter, som t.ex. flipped classroom, visualisering, intervju med experter, berättande, multimodalitet mm.

Under workshopen diskuteras olika typer av video, tekniker, kvalité och produktionssätt med dig och övriga deltagarnas behov som utgångspunkt.

Workshopen leds av mediepedagogen Jonas Collin som hjälper dig att komma igång. I workshopen ingår ett studiebesök i DSV:s professionella videostudio där du får prova på greenscreen.

Innan workshopen förväntas du att ta till dig ett obligatoriskt material motsvarande ca 30-60 minuters studier. Materialet kommer att mejlas till dig före evenemanget.

Tid Onsdag 12 oktober, kl 9.30 - 12.00
Plats/hitta till:

Institutionen för data- och systemvetenskap, Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12, Kista

  • Tag hissen i Trapphus E till Våning 3. Sitt ner och vänta i sofforna.
  • Tag med det vita passerkortet med den röda pilen, det gäller som ID-bricka i lokalerna. Om ni inte har ett sådant kort kan ni skriva in er i besöksdatorn.
  • Kom gärna inte för sent för jag måste lämna workshoppen och hämta er i foajen. 
Workshopledare Jonas Collin
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 12 oktober ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2016 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

OBS! Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshop Skapa video till dina kurser