Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med ett av Centrum för universitetslärarutbildnings högskolepedagogiska nätverk, Nätverket för undervisnings- och examinationsformer (NUEX).

Målgrupp: lärare med undervisningserfarenhet och som vill utveckla sin undervisning med fokus på mer studentaktiverande undervisningsformer och examinera med stöd i muntlig framställning som uppmuntrar studenter att öva och förklara begreppsdjup inför lyssnare.

Om workshopen

Utveckla din undervisning med problembaserat studentaktiverande lärande och Examinera med dialogisk konceptkartläggning. I den här workshopen presenterar vi en modell för undervisning som kombinerar kognitiva, interaktiva och dialogiska perspektiv på undervisning och examination. Tillsammans prövar vi och diskuterar modellernas olika steg.

Tid 13 mars 2020: kl. 13-16
Plats/hitta till ALC-salen, Institutionen för språkdidaktik. Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.
Språk Svenska
Workshopledare Lena Geijer, Institutionen för pedagogik och didaktik och Tore Nilsson, universitetslektor, Institutionen för språkdidaktik
Förberedelser
  • Utgå från någon av de kurser du undervisar i. Hur fördelas undervisningstiden i kursen mellan till exempel föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar och examination ur ett presentationsperspektiv, som generisk färdighet? Hur förbereder sig studenterna inför undervisningen? Hur kan muntlig examination tydliggöras? Ta med dig en aktuell kursplanering.

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2020 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

 

Anmälan till workshopen Trimma dina undervisnings- och examinationsformer