Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshopen

I workshopen kommer vi att demonstrera två verktyg: videoinspelnings- och videoredigeringsprogrammet Camtasia samt lärplattformen Scalable Learning. Camtasia och Scalable Learning gör det möjligt att respektive:

  • enkelt skapa inspelade presentationer och föreläsningar
  • integrera inspelade föreläsningar, lärarstyrda formativa uppgifter och studentinitierad återkoppling.

Under workshopen får du möjlighet att själv testa Camtasia och Scalable Learning.

Tid 25 september 2019: kl. 13-16
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, rum 2519
Språk Svenska
Workshopledare Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik
Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen
Referenslitteratur Braseby, A. M. (2014). The flipped classroom. Idea Paper 57, s. 1–12.
Artikeln kan hämtas här: https://www.ideaedu.org/Portals/0/Uploads/Documents/IDEA%20Papers/IDEA%20Papers/paperidea_57.pdf
Innan workshopen ska du förbereda dig och ta med följande material

Du behöver ta med dig:

  • en bärbar dator
  • headset med mikrofon alternativt öronsnäckor med mikrofon
  • en PPT eller motsvarande som underlag för den skärminspelning du ska göra.

 Och du behöver förbereda dig genom att:

Vid vissa institutioner krävs administratörsbehörighet för att ladda ner program på datorer. Om detta är fallet vid din institution, vänd dig till din DSA som kan hjälpa dig att installera Camtasias demoversion. (Obs! På vissa andra institutioner behöver man lägga ett support-ärende hos IT-avdelningen för att få Camtasia installerat.)

 

Mer om plattformen ScalableLearning. Active learning online and in-class.

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshopen Utveckla din undervisning med omvänt klassrum