Workshopar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Workshopar
  6. Utveckla din undervisning med Scalable Learning

Utveckla din undervisning med Scalable Learning

Har du funderat på hur studenterna kan bli bättre förberedda inför och mer aktiva under dina seminarier? Vet du hur studenterna har bearbetat seminarielitteraturen och vad de faktiskt kan när de kommer till ditt seminarium? Hur kan vi skapa förutsättningar för ett aktivt lärande där formativa inslag från såväl lärare som studenter blir en integrerad del i undervisningen?

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Det omvända klassrummet eller “flipped classroom” har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. En populär uppfattning är att den traditionella föreläsningen i föreläsningssal ersätts av en inspelad föreläsning. Men det bör inte stanna där. Pedagogiken bakom omvänt klassrum bygger på teorier om aktivt lärande, där formativa uppgifter inför undervisningen är centrala inslag.

I vår workshop demonstrerar vi verktyg som gör det möjligt att

  • integrera inspelade föreläsningar, lärarstyrda formativa uppgifter och studentinitierad återkoppling.

I denna workshop demonstrerar vi Scalable Learning – ett verktyg för integrering av inspelade föreläsningar och formativa uppgifter och återkoppling av olika slag. Du får här möjlighet att sätta upp en kurs på Scalable Learning och hantera de formativa komponenterna.

Tid

 

Plats  
Språk Svenska
Workshopledare Tore Nilsson, Hugues Engel
Referenslitteratur

The Power of Feedback. Author(s): John Hattie and Helen Timperley

Source: Review of Educational Research, Vol. 77, No. 1 (Mar., 2007), pp. 81-112. Published by: American Educational Research Association

Innan workshopen ska du förbereda dig och ta med följande material

Du behöver ta med dig:

  • Bärbar dator
  • Headset med mikrofon alternativt öronsnäckor med mikrofon.

  • En film som du kan tänka dig att använda i ett undervisningssammanhang med flipped classroom. Filmen kan vara egenproducerad och uppladdad på YouTube eller en redan existerande video på YouTube som går att använda utan att bryta upphovsrättsregler. YouTube är en nödvändig plattform eftersom det är den enda som Scalable Learning accepterar för närvarande.

 

Mer om plattformen ScalableLearning. Active learning online and in-class.

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Denna workshop ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan är stängd.

Bokmärk och dela Tipsa