Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Det omvända klassrummet eller “flipped classroom” har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. En populär uppfattning är att den traditionella föreläsningen i föreläsningssal ersätts av en inspelad föreläsning. Men det bör inte stanna där. Pedagogiken bakom omvänt klassrum bygger på teorier om aktivt lärande, där formativa uppgifter inför undervisningen är centrala inslag.

I vår tvådelade workshop demonstrerar vi verktyg som gör det möjligt att

  • enkelt skapa inspelade presentationer och föreläsningar
  • integrera inspelade föreläsningar, lärarstyrda formativa uppgifter och studentinitierad återkoppling.

Workshop Del 1

I den första workshopen går vi igenom principerna för omvänt klassrum och aktivt lärande. Vi demonstrerar Camtasia, ett verktyg för skärminspelning, och du får också tillfälle att prova på att göra en egen inspelning.

Tid Workshopen är inställd (Skulle ha getts den 14 feb 2018).
Plats/hitta till Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 2519
Språk Svenska
Worskhopledare Tore Nilsson, Hugues Engel och Lena Geijer
Innan workshopen ska du förbereda dig och ta med följande material

Du behöver ta med dig:

  • föreläsningsmaterial från någon av de kurser du undervisar i
  • en bärbar dator
  • headset med mikrofon alternativt öronsnäckor med mikrofon
  • en PPT eller motsvarande som underlag för den skärminspelning de ska göra. 

Och du behöver förbereda dig genom att: 

  • ladda ner senaste versionen av Camtasia (demonstrationsversion!) till din bärbara dator via följande länk:

https://www.techsmith.com/video-editor.html

Camtasia finns i två versioner beroende på operativsystem:

För PC: Camtasia 9

För Mac: Camtasia 3

  • Fundera kring begreppet “progression” i just ditt ämne. Vad innebär ett fördjupat och problematiserande förhållningssätt?

 

Workshop Del 2

I den andra workshopen demonstrerar vi Scalable Learning – ett verktyg för integrering av inspelade föreläsningar och formativa uppgifter och återkoppling av olika slag. Du får här möjlighet att sätta upp en kurs på Scalable Learning och hantera de formativa komponenterna.

Tid Denna workshop är inställd. (skulle ha getts den 21 feb. 2018).
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 2511
Språk Svenska
Workshopledare Tore Nilsson, Hugues Engel och Lena Geijer
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Denna tvådelade workshop ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. OBS! Du anmäler dig till de två workshoptillfällena i respektive anmälningsformulär nedan.

Anmälan är stängd då workshopen är inställd.