I höst har du möjlighet att djupare utforska forskarhandledningsuppdraget och öka din förmåga att ge en professionell handledning med hög kvalité. Tre olika workshoppar där experter inom olika aspekter av forskarhandledning har bjudits in för att diskutera hur vi med bas i sådan kunskap kan utvecklas i vår forskarhandledning. Här får du diskutera detta i förhållande till din egen handledningskompetens och praxis.

Workshopparna lyfter olika perspektiv om hur handledningen påverkas av relationen till doktoranden och lyfter viktiga frågor som etiskt handledarskap samt hur vi etablerar en bra kommunikation när vi kommer ifrån olika kulturellla bakgrunder. Kvar i workshopserien hittar du workshopen om regler och förordningar om forskarutbildningen just vid Stockholms universitet. I den här workshoppen används äkta fall för att starta reflektioner och diskussioner om olika aspekter av förhållandet mellan doktorand och handledare, både vad gäller personliga och strukturella utmaningar.

Workshopparna vänder sig till dig som handleder doktorander och de ges på engelska. De är också helt fristående från varandra och du anmäler dig till den/de du önskar delta i på respektive webbsida.

Time Workshop session Workshop leader
Sep 26 at 9—12

The ethics of research supervision

Research supervision is steeped in power relations. As a supervisor, you need to assess, give feedback to, and support a PhD student who also contributes to your own advancement and career. This relationship creates dynamic and sometimes challenging situations. As a supervisor, however, you are also likely to be a very important factor in how your student develops his/her own research integrity and learns to approach broader research ethical issues.

Elisabeth Furberg, PhD. University lecturer  in practical and professional ethics, Department of Philosophy, Stockholm University

Oct 22 at 13—16

Intercultural communication in research supervision

The workshop on supervising postgraduate research students in intercultural contexts. Participants are introduced to different ways of dealing with intercultural incidents, including different value systems, different ways of relating to hierarchy, characteristics of different cultures.

Dr Juha Nieminen from Karolinska Institutet

Dr Juha Nieminen is a psychologist working as a lecturer at the Unit for Medical Education at Karolinska Institutet in Stockholm. Juha has worked in the area of higher education for almost 20 years giving workshops to university teachers and counselling students who struggle with their academic work. He is currently engaged in projects that aim to improve the training of doctoral supervisors in Sweden and internationally.

Nov 6 at 13—16

The framework of research supervision

Update your knowledge of rules and regulations regarding the postgraduate program at Stockholm University. Learn more about the most common problems encountered in research education and take the opportunity to work together with colleagues, on an authentic case in order to launch reflections and discussions on different aspects of the relationship between doctoral student and supervisor, both in terms of personal and structural challenges.

Professor emeritus Kirsti Niskanen, Department of History, Stockholm University

 

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning.

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. Vi stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Centrum för universitetslärarutbildning