Workshoppen är tyvärr inställd.

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Workshopen är del två (av tre) i en kortare workshopserie om video i undervisning, workshoparna är dock fristående från varandra och du behöver inte gå dem i någon viss ordning.

Under workshopen får du träna på att framställa ett manus muntligt in i en kamera. Hur ska du stå, prata, hålla händerna och vilka kläder kan man ha? Hur gör du din berättelse intressant?

Till din hjälp har du en Green Screen. Green Screen är en teknik som gör att du kan välja vad som ska synas i din bakgrund. Som talarstöd kan du t.ex. visa en PowerPoint, stämningsbilder eller varför inte bygga upp en miljö?

Du besöker DSV:s professionella TV-studio

 

Under workshopen kommer vi att arbeta med:

  • Diskussion kring workshopämnet som utgår ifrån webbresurserna ni ska se på innan

  • Coaching framför kameran

  • Allmän diskussion kring videoproduktion för kurser

 

 

 

Tid

11 maj 2020: kl. 9-12

Plats/Hitta till

Institutionen för data- och systemvetenskap, Borgarfjordsgatan 12 i Kista.

Språk Svenska
Workshopledare  Jonas Collin, mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och CeUL
Inför workshopen

Innan workshoppen behöver du gå igenom ett studiematerial som finns på Athena samt skriva ett manus och ta fram presentationsmaterial som du sedan använder i studion.

  •  Studiematerialet publiceras senast två veckor innan workshopen. Logga då in på lärplattformen Athena och ta till dig workshopens webbresurser. Avsett ca en timme till detta.

  • Workshopen ges som Flipped Classroom och aktiviteterna bygger på att du har förberett dig. Läs mer om Flipped Classroom

Ta med till workshopen
  • Ditt manus

  • Ditt presentationsmaterial på en USB-sticka

  • Egen dator

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

 

 

 

Tre workshopar om video i undervisningen

Du anmäler dig till var workshop för sig, på under respektive webbpresentation - se nedan.

Del 1: Koncept, animation och skärminspelning
Del 2: Muntlig framställning och green screen
Del 3: Intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon, 28 april