Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Workshopen är del två (av tre) i en kortare workshopserie om video i undervisning, men kan med fördel också ses som fristående.

Under workshopen kommer vi att arbeta med:

  • Kamera, ljud, ljus och mobiltelefon
  • Intervjuteknik
  • Reportagets struktur
  • Allmän diskussion kring videoproduktion för kurser
Tid 28 april 2020: kl. 9-12
Plats/Hitta till ALC-salen, Institutionen för språkdidaktik. Södra huset, Hus E. Plan 2, Rum nr E225.
Språk Svenska
Workshopledare

Jonas Collin, mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och CeUL.

Inför workshopen

 

 

Till workshopen finns webbresurser på lärplattformen Athena som du förväntas ta till dig innan vi ses. Information om dessa mejlas till dig i god innan workshopen.

Logga in på lärplattformen Athena och ta till dig workshopens webbresurser innan vi ses. Avsett en timme till detta.
Workshoppen ges som Flipped Classroom och aktiviteterna bygger på att du har förberett dig. Läs mer om Flipped Classroom på resurswebben.

Webbresurser: Publiceras senast två veckor innan workshoppen

Ta med dig

Mobiltelefon med videokamera
Egen dator med redigeringsprogram (se webbresurserna)

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshop Video i dina kurser 3

 

Tre workshopar om video i undervisningen

Du anmäler dig till var workshop för sig, på under respektive webbpresentation - se nedan.