Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Workshopen tar utgångspunkt i ditt eget ämneskunnande och din erfarenhet av studenters lärande. Du arbetar i workshopen tillsammans med deltagare från ditt eget eller angränsande ämnen. Vilka begrepp är svåra för studenterna men har potential att förändra studenternas syn på ämnesområdet? Genom att delta i workshopen kommer du att få kännedom om vad tröskelbegrepp är och vad forskning om studenters lärande i relation till tröskelbegrepp har visat. Du får inventera vad som kan vara tröskelbegrepp i ditt ämne och fundera över hur fokus på dessa kan påverka studenters lärande i ditt ämne. Du får också tillfälle att utforma olika lärandeaktiviteter som kan hjälpa studenterna att passera trösklarna.

Tid 20 nov 2019 : kl. 9—12
Plats MND. Svante Arrheniusväg 20 A Rum E362.
Språk Svenska
Workshopledare Kerstin Pettersson, docent i Matematikämnets didaktik vid MND
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen Vilka är tröskelbegrepp i din undervisning?