Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Alla lärare som undervisar stora grupper. Workshopen lämpar sig även för lärare som leder seminarier och workshops för relativt stora grupper studenter.

Vid workshopen kommer du att

Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att utforma, utföra och utvärdera en interaktiv föreläsning.

Du får bekanta dig med strategier såsom studenternas ”Just-in-time” förberedelse, ”Flipped Classroom”, clickers, ”Peer Instruction” med mera. Fokus ligger på att utveckla aktivitet och engagemang under en föreläsning som stödjer studenters lärande med en tydlig målsättning inom det aktuella ämnet.

Tid  
Lokal/hitta till  
Språk Svenska
Workshop-ledare Tony Burden
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 15 februari ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan är stängd.