Centrum för universitetslärarutbildnings (CeUL) Nätverk för digitalt lärande i högre utbildning bjuder in till en kompetensutvecklande workshop om kursdesign.

Vem är workshoppen för?

Du är universitetslärare som är nyfiken på hur ABC-metoden kan hjälpa dig och dina kollegor att skapa en kurs med bra struktur och en inspirerande blandning av läraktivter som stödjer studenters lärande. Du kan delta i workshoppen själv, men anmäl er gärna som lärarlag/kursteam, minst två och max fem personer.

Skapa bra kurser som stödjer lärande

Det kan vara knepigt att skapa bra kurser som stödjer studenters lärande. Men det finns både forskning och praktiker-erfarenheter från hela världen till din hjälp i detta arbete. Det handlar både om att hitta sätt att arbeta systematiskt och sätt som bidrar till att lärarkollegiets kompetens utvecklas och dokumenteras samt delas.

Om workshoppen

Vi introducerar en framgångsrik och välbeprövad workshopmetod för kursdesign, den så kallade ABC-metoden som vi här har anpassat till ett online-format och till att skapa kurser i Athena. Du och ditt lärarlag arbetar fram en "storyboard" som på ett tydligt sätt gestaltar hela kursen med en tydlig struktur och föreslagna aktiviteter. Storyboarden används sedan för att planera kursinnehållet.

ABC-metoden

ABC-metoden har utvecklats vid University College of London för att under kort tid utveckla en överblickbar och välplanerad kursdesign. ABC-metoden arbetar med sex olika kort som syftar till att beskriva aktiviteter som leder till lärande och som kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena:

  • Inhämta kunskap
  • Samarbeta
  • Diskutera
  • Utforska
  • Tillämpa och praktisera
  • Skapa

Mer om ABC-metoden vid University College of London

 

Tid 7 april 2022: kl 13─16
Plats/hitta till

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare Ola Knutsson, från Institutionen för data- och systemvetenskap
Det akademiska lärarskapets 8 dimensioner

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5.Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaperoch redskap för att skapa och utveckla kurser och undervisningsformer

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Till denna workshop uppmuntrar vi deltagande i lärarlag/kursteam för gemensam planering. Workshoppen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan till online-workshop: ABC-metoden för kursdesign