Students studying. Fotograf: Lena Katarina Johansson

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du undervisar i språk vid universitetet och vill utveckla din undervisning genom att tillsammans med kollegor ta ett nytt grepp kring språkundervisningens kärnområden. Workshoppen vänder sig till både nya och erfarna universitetslärare.

Om workshoppen

En av de stora skillnaderna mellan språkundervisning i grund- och gymnaiseskolan och språkundervisning vid universitet är att universitetskurser lägger betydligt mer tid på språkets form. Detta inkluderar korrekt (förståeligt och/eller "inhemskt") uttal, grammatisk noggrannhet, den exakta nyansen av betydelse och register som förmedlas genom att använda det ena ordet eller det andra, och användningen av markörer för formalitet och respekt. Universitetets språkkurser förväntar sig att studenterna inte bara ska kunna använda språket i fråga på lämpligt sätt, utan att de också ska ha explicit kunskap om dess regler och mönster. Frågan om hur man bäst kan hjälpa studenter att utveckla denna explicita kunskap om språket de studerar har länge diskuterats, och undervisningsmetoder kommer och går. Under workshoppen lyfter vi forskning om undervisning i uttal, grammatik och vokabulärkunskap i ljuset av Paul Nations Four Strands-modell.

Vi prövar induktiv och deduktiv grammatikundervisning och vi gör en översättningsövning. Vidare diskuterar vi det språkfokuserade innehållet i kurser som är bekanta för dig ur detta perspektiv.
 

Tid

17 feb 2023, kl 9—12
Plats Online via Zoom
Workshopledare Una Cunningham, professor i språkundervisning vid Institutionen för ämnesdidaktik och Tore Nilsson, universitetslektor i moderna språk vid Institutionen för språkdidaktik
Språk Svenska
Inför workshoppen

Bekanta dig med: Paul Nation’s Four Strands model

Läs:

Vänligen ta med till workshoppen: relevanta kursplaner, studiehandledningar och litteraturlistor.

Här utvecklar du område fem inom ett akademiskt lärarskap.

5. Kursutvecklare

Bidrar till att skapa och utveckla kurser genom att till exempel:

  • Designa läraktiviteter och examination i relation till kursens lärandemål
  • Kontinuerligt utvärdera och utveckla kurser och program
  • Identifiera områden att utveckla i kurser och program

Läs mer det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Boka plats på workshoppen om form fokuserad språkundervisning

 

Fler workshoppar om språkundervisning vid SU

Workshoppen är en av fem som tillsammans utgör kursen Introduktion till språkundervisning. Delta i alla fem och du har genomfört kursen, eller delta i endast en eller ett par av dem som du tycker verkar intressant. De fungerar alla som fristående evenemang. Samtliga workshoppar är öppna för alla språklärare vid SU och andra lärosäten oavsett undervisningserfarenhet.