Dictionary. Pixabay

Välkommen till en skräddarsydd workshop för språklärare om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du undervisar i språk vid universitetet och vill utveckla din undervisning genom att tillsammans med kollegor ta ett nytt grepp kring språkundervisningens kärnområden. Workshoppen vänder sig till både nya och erfarna universitetslärare.

Om workshoppen

Att bygga ett stort receptivt och produktivt ordförråd är viktigt i alla språkinlärningssammanhang och ordfrekvensen spelar en central roll i valet av vilka saker som ska läras för receptiva respektive produktiva färdigheter. Naturen och sammansättningen av studenternas ordförråd diskuteras i relation till förväntade lärandemål och vad det innebär att kunna ett ord. Vi diskuterar ordförrådsinlärningsfrågor utifrån ordförrådens storlek och nivåer och vi granskar ordförrådsfrekvenslistor – generella, akademiska, specialister/tekniska. Möjligheter till tillfälligt och avsiktligt lärande diskuteras i ljuset av Nation's Four strands. Undervisningens roll, särskilt relaterad till språkfokuserat lärande och flytande utveckling, undersöks.

Under workshoppen analyserar vi möjligheter till avsiktligt och tillfälligt lärande i språkkurser, och vi prövar på olika aktiviteter för hämtningspraktik och fokus på form.

Tid

24 mars 2023, kl 9—12
Plats Online via Zoom
Workshopledare Una Cunningham, Professor of English language education at the Department of Teaching and Learning och Tore Nilsson,senior lecturer in learning and teaching modern languages the Department of Teaching and Learning
Språk Svenska
Föreberedelse Innan workshoppen förbered dig genom att:

Vänligen ta med till workshoppen: relevanta kursplaner, studiehandledningar och litteraturlistor. 

Här utvecklar du område fem i ett akademiskt lärarskap.

5. Kursutvecklare

Bidrar till att skapa och utveckla kurser genom att till exempel:

  • Designa läraktiviteter och examination i relation till kursens lärandemål
  • Kontinuerligt utvärdera och utveckla kurser och program
  • Identifiera områden att utveckla i kurser och program

Läs mer det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Boka plats på workshoppen: Hjälp dina studenter fylla på ordförrådet

 

Fler workshoppar om språkundervisning vid SU

Workshoppen är en av fem som tillsammans utgör kursen Introduktion till språkundervisning. Delta i alla fem och du har genomfört kursen, eller delta i endast en eller ett par av dem som du tycker verkar intressant. De fungerar alla som fristående evenemang. Samtliga workshoppar är öppna för alla språklärare vid SU och andra lärosäten oavsett undervisningserfarenhet.