Student vid dator. Foto: Pixabay

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Workshoppen vänder sig till anställda vid Stockholms universitet, universitetslärare och administratörer som arbetar med tentamen och plagiering.

Om workshoppen

I workshoppen testar vi en nyskriven version av en handbok mot plagiering framtagen av Christophe Premat, Annelie Gunnerstad och Christine Bendixen vid Stockholms universitet under hösten 2021 .

Workshoppen ger dig möjlighet att arbeta med verkliga fallstudier för att se hur du kan upptäcka tendenser till plagiat i ett tidigt skede och motverka dem. Vi fokuserar på examinationsformer och instruktioner som kan vara problematiska för studenter.

Under workshoppen analyserar vi regler samt några konkreta exempel på plagiat innan vi tillsammans diskuterar de bästa pedagogiska verktygen för att minimera sådana problem.

Ta gärna med egna, anonymiserade exempel på plagiat som vi kan ha som utgångspunkt för att kontextualisera problemet i olika ämnen.

 

Tid

6 december 2021, kl 9—12
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare

Christophe Premat, Docent vid Romanska och klassiska institutionen. Pedagogisk ambassadör för CeUL 2018

Förberedelser

En nyskriven version av Stockholms universitets handbok om plagiat kommer att skickas ut till anmälda deltagare ca en vecka innan workshoppen.

Ta gärna med egna, anonymiserade exempel på plagiat som vi kan ha som utgångspunkt för att kontextualisera problemet i olika ämnen.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 3. Studentcentrerad

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att ta tillvara studenters perspektiv och sätta studenters behov i centrum

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla universitetslärare och administratörer oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan till workshoppen Konsten att undvika plagiering