Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om att undervisa genom tolk. Här får du möjlighet att ställa dina frågor och lära dig om teckenspråk och tolkning.

Målgrupp:  Lärare vid Stockholms universitet som idag använder eller kommer att att använda sig av teckenspråkstolk i sin undervisning eller som vill vidga sin syn på språk och kommunikation. Workshopen kräver inga förkunskaper.

Om workshopen

I workshopen går vi igenom hur det fungerar att kommunicera med teckenspråkiga studenter via simultantolk. Hur kan du utveckla strategier för ett bra samarbete med tolk och student för att skapa en optimal studiesituation för denna studentgrupp.

Vi presenterar de teoretiska ramarna för de tolktekniker tolkar använder, utmaningar som uppkommer i simultantolkning och hur professionella tolkar hanterar dessa utmaningar. Vad du behöver tänka på i kommunikation genom tolk samt vilka utmaningar man stöter på som döv/hörselskadad student i en hörande miljö.

Du får möjlighet att prova några former av inomspråkliga simultanövningar som brukar användas på tolkutbildningar. Övningarna bidrar till att konkretisera en del av de utmaningar vi tagit upp teoretiskt och ger möjlighet att diskutera olika lösningsförslag.

Tid

21 april 2021, kl. 13─16
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Rum 1511, våning 5.
Språk Svenska
Workshopledare Marie Sikström, Sektionen för utbildningstolkning, Studentavdelningen
Förberedelser

Läs artikel:

Berge, Sigrid Slettbak, and Gøril Thomassen. 2016. “Visual access in interpreter-mediated learning situations for deaf and hard-of-hearing high school students where an artifact is in use.” Journal of Deaf Studies and Deaf Education 21(2): 187–199.

Fördjupning

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen "Nå alla dina studenter ─ samarbeta med en teckenspråkstolk"