Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Workshoppen vänder sig främst till dig som är prefekt eller ställföreträdande prefekt och därmed har ansvar för att ta ställning till bedömningar av pedagogisk skicklighet gjorda av sakkunniga. I mån av plats är även  ledamöter i lärarförslags-eller docenturnämnd välkomna att medverka. 

Om workshoppen

Under workshoppen kommer du att prova på bedömning av pedagogiska portföljer och diskutera utformningen av sakkunnigutlåtanden. Du får också möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Målen med workshoppen är att:

  • tydliggöra aspekter och nivåer av pedagogisk skicklighet så som de uttrycks i riktlinjer vid olika lärosäten och i högskolepedagogisk forskning samt exemplifiera hur pedagogisk skicklighet kan skrivas fram och beläggas i en pedagogisk meritportfölj
  • ge en översikt över den nationella bedömningspraktiken avseende pedagogisk skicklighet i samband med tjänstetillsättningar, befordringsärenden och inplaceringar i pedagogiska meriteringsmodeller
  • nyansera bilden av vad det innebär att bedöma pedagogisk skicklighet och formulera ett sakligt utlåtande.

 

Tid 10 november 2021 kl 9─12
Plats/hitta till Meddelas senare
Språk Svenska
Workshopledare

Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare och områdeskoordinator för det humanvetenskapliga området för CeUL, erfarenhet av att bedöma pedagogisk skicklighet.

Diana Berthén, prefekt vid Specialpedagogiska institutionen, har gått CeULs utbildning i bedömning av pedagogisk skicklighet och har erfarenhet av bedömningar för andra lärosäten och fyra år som ledamot i lärarförslagsnämnd.

Joakim Edsjö, professor i teoretisk fysik. Sedan 2016 ordförande i Grundutbildningsberedningen på Naturvetenskapliga området. Ledamot i Områdesnämnden för Naturvetenskap och CeULs styrelse. Har genomfört pedagogiska granskningar både på SU och vid andra lärosäten. Ledamot i Befordringsnämnden på Naturvetenskapliga området

Har du frågor? Kontakta Lotta, Diana eller Joakim

Förberedelser

Inför workshopen förväntas du ta del av följande material:

Bolander Laksov, Klara (2018). Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning, 8 (2), 55–68

Att använda pedagogiskt sakkunniga i samband med tjänstetillsättning - video (8 min) Jessice van der Sluijs, Juridiska fakulteten

Vad är viktigt att tänka på i samband med bedömning av pedagogisk skicklighet - video (14 min) med Klara Bolander Laksov och Max Scheja

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 8. Akademisk lärarskap.

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att bidra till kunskapsspridning och kollegial utveckling

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat. Vi eftersträvar en spridning av deltagarna på workshopen gällande fakultet. Ansök senast 29 oktober. Besked om plats lämnas under vecka 40. Ansökningar inkomna efter 29 oktober fördelas i mån av plats eller vid återbud.
 
Om konkurrens om platserna uppkommer gör vi ett urval av de sökande. Huvudprincipen för antagning är tidpunkt för anmälan. Vi strävar efter en fördelning av deltagarna på kursen gällande fakultet, samt lägger vikt på din motivering för varför du vill delta i workshopen.

 
Ansökan till workshoppen Pedagogisk skicklighet - prefekter: hur den beskrivs, styrks och bedöms