Porträtt av Erika Höghede
Erika Höghede. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet

Om workshoppen

Välkommen till del 2 i workshoppen Vässa din presentationsteknik.

Under denna online-workshop möts vi i Zoom där du dels får återkoppling på din inlämningsuppgift från del 1 av workshoppen, dels erbjuds tillfälle att göra övningar som hör ihop med det. Vi samtalar också om hur specifika kroppsliga uttryck kan tolkas och vikten av att planera sitt upplägg av en presentation i förhållande till en analys av publik/åhörare, rum, presentationens tidsramar och mål.

Återkopplingen och övningarna fokuserar på kroppsspråk, röst, andning och avslappning och vi lägger stor vikt vid att du ska ha en strategi inför dina muntliga presentationer. Vi slutar med att diskutera och undersöka hur det du fått ta del av går att översätta till det virtuella undervisningsrummet.

Hela workshoppen består alltså av två delar; en självstudiekurs i Athena och nu denna online-workshop. Självstudiekursen har en obligatorisk inlämning som gör att du får länken till den här online-workshoppen som hålls med Zoom den 11 november.

Om workshoppens del 1

Självstudiekurs på CeUL-torget i Athena

Självstudiekursen består av fjorton korta filmer, fyra introducerande och tio konkreta presentationstekniska tips. De filmer du får ta del av innehåller hjälpsamma presentationstekniska faktorer i rollen som ”naturlig ledare” i den fysiska undervisningssituationen. När du har tagit del av materialet på kurssidan gör du en obligatorisk inlämningsuppgift som du laddar upp i Athena senast den 3 november.

Meriterande workshop

Går du både del 1 och del 2 tillgodoräknas det som två workshoppar inom ramen för CeUL:s UL1 kurser eller workshop-paket med meriterande text.

 

Tid 11 november 2021, kl 13—16
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset!

Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Workshopledare

Erika Höghede, skådespelerska

Språk Svenska
Förberedelser

För att delta i workshoppen den 11 november med praktiska övningar och individuell återkoppling behöver du:

Ha sett de 14 filmerna om “Vässa din presentationsteknik” som finns som självstudiekurs på CeUL-torget i Athena.

Gjort en analys av talarsituationen enligt instruktioner och laddat upp den i Athena senast 3 november.

Förberett en Zoom-presentation till workshoppen den 11 november.

Om du har lämnat in din analys senast den 3 november får du en länk till online workshoppen på Zoom.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 2. Förebild och mentor

Du får i workshoppen idéer och redskap för ett professionellt förhållningssätt till undervisning

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmäl dig här så ger vi dig tillgång till självstudiekursen på CeUL torget och vidare instruktioner