Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet

Om workshoppen

Oavsett om du vill göra en avancerad film eller bara klippa ihop olika tagningar kommer du att behöva använda ett videoredigeringsprogram. I den här workshoppen går vi igenom hur redigering kan hjälpa dig att skapa bättre filmer. Vi utgår ifrån programmet Camtasia och tittar på de vanligaste verktygen.

Innehåll:

  • Vilka möjligheter ger redigeringen i ditt filmskapande?
  • Hur klipper man i Camtasia?
  • Vilka andra redigeringsprogram finns?
  • Hur kan man göra enkla animationer med Camtasia och PowerPoint?
  • Hur publicerar man filmen i Videotjänsten?

 

Del 1: CeUL-Torget (förberedelser inför själva workshop-träffen)

Du förbereder dig inför workshop-träffen genom att gå in på CeUL-Torget i Athena, här hittar du allt workshop-material du behöver. Innan vi träffas behöver du:

  • Titta på workshopresurser
  • Ladda ner och installera Camtasia
  • Lär dig grunderna i Camtasia

Gå in på CeUL-torget redan nu!

 

Del 2: Workshop-träffen

På workshop-dagen träffas vi med e-mötestjänsten Zoom.

Ur programmet:

•    Fördjupning i redigering under handledning

 

Tid 2 december 2021: kl. 9—12
Plats/Hitta till

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare

Jonas Collin, mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och CeUL.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 2. Förebild och mentor

Du får i workshoppen redskap för att anta ett profesionellt förhållningssätt till undervisning

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmäl dig nu till workshoppen "Video i dina kurser — skapa bättre filmer med redigering"

 

Tips! Workshoppen är en perfekt förlängning på de övriga "Video i dina kurser" workshopparna där du lär dig hur du gör skärminspelningar och spelar in med mobiltelefon.

Video i dina kurser: Professionell videoinspelning på kontorsrummet eller hemma

Video i dina kurser: Motiverande kursdesign och skärminspelning

Video i dina kurser: Intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon