Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD
Medicine

Välkommen till Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning - SoRAD!

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet. På senare år har SoRADs forskningsområde breddats och har nu även kommit att inkludera tobak och spel. SoRAD bedriver ingen egen undervisning. Verksamheten startade 1999 och är förlagd till den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Nyheter