Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD
Medicine

Välkommen till Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning - SoRAD!

SoRAD var ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet. Efterhand breddades SoRAD:s forskningsområde till att även inkludera tobak och spel. Vid SoRAD bedrevs ingen egen undervisning.

Verksamheten vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) startade 1999 och var förlagd till den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Tillsammans med forskningscentret CHESS bildade SoRAD Institutionen för folkhälsovetenskap den 1 januari 2018.

Nyheter