Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD

Välkommen till Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning - SoRAD!

SoRAD var ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet. Efterhand breddades SoRAD:s forskningsområde till att även inkludera tobak och spel. Vid SoRAD bedrevs ingen egen undervisning.

Verksamheten vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) startade 1999 och var förlagd till den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Tillsammans med forskningscentret CHESS bildade SoRAD Institutionen för folkhälsovetenskap den 1 januari 2018.

Nyheter

 • SoRADs historia i ny jubileumsbok 2014-12-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har fyllt 50 år. I en jubileumsskrift, Faculty of Social sciences, Stockholm University, 1964–2014, presenteras varje institution och institut.
 • Ny e-bok: Reframing addictions:policies, processes and pressures 2014-12-01 Boken har skrivits inom ramen för projektet "Addictions and Lifestyle in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project" (ALICE RAP).
 • Ny SoRAD-rapport 2014-02-24 I rapporten "Hur belönande kan det va liksom? Tidningsläsares förståelse av biomedicinska förklaringsmodeller av beroende" undersöker Katarina Winter hur tidningsläsare tolkar och ger betydelse till biomedicinsk alkoholforskning skildrad i media samt hur detta påverkar hur de förstår (alkohol)beroende.
 • Ny rapport om skattefelets utveckling 2007-2012 2014-02-20 Skatteverket har sammanställt en rapport om Skattefelets utveckling 2007-2012. Uppgifter om alkohol och tobak är hämtade från det s.k Monitor-projektet som bedrevs på SoRAD åren 2000-2012. I detta arbete har Tove Sohlberg på SoRAD bistått Skatteverket med speciellt avseende på tobak.
 • GARNs första nätverksmöte 25-26 april 2013 2013-04-30 Drygt 20 forskare deltog när GARNs första nätverksmöte hölls på Finlandshuset i Stockholm 25-26 april 2013.
 • Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (Sonad): Nätverksmöte 13-14 juni 2013-04-10 Årets nätverksträff med temat "den tredje uppgiften" anordnas av Malmö/Lund och hålls den 13-14 juni.
 • Gambling Research Network (GARN): Nätverksmöte 25-26 april 2013-03-14 GARNs första nätverksmöte kommer att hållas på Finlandshuset i Stockholm 25-26 april. Presentatörer och debattörer kommer preliminärt att vara: MariaWennerberg Sedigh (Lotteriinspektionen), Jessika Svensson (Folkhälsoinstitutet), Petra Forsström (SPER), Rebecka Johansson (Svenska Spel), Hillevi Stuhrenberg (Betsson), Thomas Nilsson (Sustainable Interaction), Jörgen Hettne (Sieps) och Susanna Alexius (Score).
 • Gambling Research Network (GARN) 2013-01-23 Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) fick i december 2012 beviljat ett nätverksstöd av Forskningsrådet för Arbestliv och Socialvetenskap (FAS) för att genomföra nätverksträffar för svenska forskare inom spelområdet.
 • Ny SoRAD-rapport 2013-01-07 ”INTERNETALKOHOL: En kartläggning av självrapporterade alkoholbeställningar via Internet 2004 – 2012”
 • Ny SoRAD-rapport 2013-01-07 "Tal om tobak 2012"