Tidigare forskning

Sedan min doktorsavhandling om Erik Lindegrens poesi 1983 har min forskning bestått i textstudier och texttolkning i skärningspunkten mellan å ena sidan den franskspråkiga tematiska kritiken (Richard, Poulet, Starobinski) och den tyska hermeneutiska traditionen, å andra sidan dekonstruktionen med forskare som Paul de Man och Shoshana Felman. De epoker jag främst ägnat mig åt är den lyriska modernismen i traditionen från Baudelaire, romantiken (Atterbom, Stagnelius, Almqvist) och sekelskiftet 1800/1900. Under det senaste decenniet har jag även publicerat artiklar om Henrik Ibsens författarskap och drama- och teaterteori. Min verksamhet som teaterkritiker har bidragit till dessa studier.

Pågående forskning

Svensk romantik (Atterbom, Stagnelius, Almqvist), Henrik Ibsens texter, dramaturgi.

Kategorier

Litteraturteori, komparativ litteraturforskning, modernismforskning, tidigmodern litteratur