Vid vår institutionens bedrivs en bred forskning främst inriktad mot grön biologi. Detta är inte en exakt benämning, men innefattar biologi relaterad till ekologi, miljö och botanik, vilka är ord som återfinns i vårt institutionsnamn. Vid institutionen finns fem angränsande forskarutbildningsämnen: Ekotoxikologi, Marinbiologi, Ekologi och Evolution, Växtfysiologi och Växtsystematik. Dessa forskarutbildningsämnen överlappar delvis och möts inom sex aktuella forskningsområden: botanik, ekologi, evolution, havet, klimateffekter och miljö.

Om du är intresserad av vår forskning, t ex som journalist och vill veta mer om något vi är experter på, gå in på våra forskningsområden för information. För kontakt, klicka vidare på länkar till kontaktperson/forskare inom det forskningsområde du är intresserad av.

Om du är student, eller vill studera grön biologi, kan du här läsa mer om de forskningsområden vi är aktiva inom. Ansökan till alla kurser och program inom biologi administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG).