I den här gruppen arbetar vi med frågor som rör jämlikheten och jämställdheten på institutionen. I vår lokala handlingsplan kan du se vilka frågor/uppdrag vi arbetar med just nu. Vi som är medlemmar i gruppen är: Andrea Caputo,  David Costalago, Elsa Fogelström, Delphine Menard och Sara Rydberg. Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag!

Har du upplevt att du blivit utsatt för kränkande behandling och är i behov av hjälp eller
stöd finns här en instruktion (226 Kb) .