DEEP Insights

DEEP Insights rubrik
Lab work at DEEP

Välkommen till vår institutionsblogg - DEEP Insights!

Vi skapar nu en blogg för att nå ut till så många som möjligt. Om du är nyfiken på vår senaste forskning och på hur livet som forskare ser ut – följ vår blogg ”DEEP insights”.

 • Flyttfåglar, insekter och växter anpassar sig olika mycket till klimatförändringar 2021-05-18 Ett varmare klimat har lett till att växters blomning och flyttfåglars ankomst sker tidigare på året än förut. Nu visar en global studie också att förändringen i tajmingen mellan växter och djur som är beroende av varandra går allt snabbare.
 • Skogen är en buffert mot uppvärmning 2021-05-18 Att förstå hur mikroklimatet varierar i rum och tid är viktigt för att kunna förutse effekterna av klimatförändringarna på alltifrån arters utbredning och hur mycket kolinlagring som kan ske i skogen. Det visar en review publicerad i Global Change Biology.
 • Sjögräsängar på västkusten är ovanligt bra på att lagra koldioxid 2021-05-18 Sjögräsängar med ålgräs i Bohuslän kan lagra uppemot femton gånger mer kol än ålgräsängar i andra hav i Europa. Det beror på att havsbottnarna som sjögräsängarna växer på består av finkornig sand, och att de är lagom porösa. Detta är ännu ett viktigt skäl att skydda sjögräsängar och deras ekosystem, som hotas av övergödning och överfiske.
 • Hög mångfald av undervattensväxter ger höga naturvärden 2021-03-23 Hög mångfald av undervattensväxter bidrar till höga naturvärden i Östersjöns skärgårdsvikar, medan övergödning minskar naturvärdena. Mångfalden gynnar bland annat gädd- och abborr-yngel samt vattenkvalitet. Det visar forskare från Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Groningens universitet i Nederländerna i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Ecosystems.
 • Kjell Grip, 79, har tagit sin doktorsexamen! 2020-10-12 Det är aldrig försent att ta doktorsexamen. Det är Kjell Grip på DEEP ett levande exempel på. Han har nämligen disputerat nu och avhandlingen visar bland annat att naturvården till havs i Sverige började långt senare än den på landsidan.
 • Potamogeton perfoliatus. Photo: Joakim Hansen Freshwater survivor - the Perfoliate pondweed 2020-05-28 The perfoliate pondweed (Potamogeton perfoliatus) is a freshwater plant, relatively common in the brackish Baltic Sea. One can find it along the whole Swedish east coast. It is growing and flowering during the summer. Many of its shoots die off in the winter. However, it has a clever survival strategy, that often benefits more than one organism.
 • Starkare tillsammans: akvatiska växter hjälper varandra att klara av stress 2020-05-20 Att försöka behålla en hög täthet av akvatiska växter i grunda vikar kan motverka negativa effekter av övergödning och minskning av antalet rovfiskar. Det visar en ny studie - ett samarbete mellan SLU och Stockholms universitet.
 • How tough are grasses: The cost of surviving cold and frost 2020-05-06 Jan-Niklas Nuppenau, PhD student at DEEP, is studying grasses growing on soils heated by volcanic activity in Iceland, to find out if they can deal with heat and cold likewise. Or are the costs of maintaining cold tolerance so high, that the ability is lost quickly when no longer needed?
 • Klimatförändringar inte enda hotet mot våra växter 2020-02-19 Förändringar i jordbruk och skogsbruk liksom indirekta effekter av klimatförändringar, till exempel brandrisk, är också viktigt att ta hänsyn till.
 • Små skogar viktigare än tidigare trott 2019-12-02 Små skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor per ytenhet jämfört med stora skogar enligt en ny studie. De små skogarna, ibland mindre än en fotbollsplan, kan lätt gå obemärkt förbi i jordbrukslandskapet. Ändå kan dessa små skogsrester lagra mer kol i marken, passa bättre för jakt och innehåller färre fästingar än stora.
 • Professorer privatundervisar kronprinsessan om polarforskning 2019-02-14 Idag besökte Kronprinsessan Polar-forskningssekretariatet i Stockholm. Där fick DEEPs professor Pauline Snoeijs Leijonmalm möjlighet att uppdatera henne om sin polarforskning.
 • Medborgarforskningsapp: Vilka fåglar äter vilka bär? 2018-09-24 Vissa träd belönar fåglar med frukter för deras hjälp med att sprida frön. Doktoranden Matilda Arnell och hennes kollegor har släppt en app så att allmänheten kan rapportera sina observationer av vilken fågel som föredrar vilken trädsorts bär. Rapporter från allmänheten kommer ge en bättre bild av hela bärsäsongen under hösten i Sverige.
Åsa Nilsson

Lär dig att berätta om din forskning på ett engagerande sätt

När forskare ska nå ut med sin forskning kan berättande vara av hjälp. Därför tog doktorander workshopen ”Storytelling for scientists” ledd av Pontus Ströbaek och Anders Sahlman.

Matilda Arnell

Medborgarforskningsapp: Vilka fåglar äter vilka bär?

Vissa träd belönar fåglar med frukter för deras hjälp med att sprida frön. Doktoranden Matilda Arnell och hennes kollegor har släppt en app så att allmänheten kan rapportera sina observationer av vilken fågel som föredrar vilken trädsorts bär. Rapporter från allmänheten kommer ge en bättre bild av hela bärsäsongen under hösten i Sverige.

Kontakt

Kommunikationsgruppen är ansvarig för institutionens blogg ”DEEP Insights”, Twitter, Instagram och Facebook. Har du några frågor, synpunkter eller tips på vad som bör synas på våra sociala medier, kontakta oss gärna.  

När du vill nå hela kommunikationsgruppen med idéer:
communication.deep@su.se

Twittertips:
twitter.deep@su.se

Instagramtips:
instagram.deep@su.se

Facebooktips:

facebook.deep@su.se 

När en artikel är accepeterad, var god kontakta:
publication.deep@su.se

Kommunikationsgruppen består av:

Amanda González-Bengtsson - vetenskapskommunikatör

Benjamin Jones - doktorand

 

 

Agnes Karlsson- biträdande lektor

Peter Hambäck - professor