För att hitta rätt person är det även möjligt att söka på sidorna våra forskare, våra doktorander, alfabetisk lista över vår personal eller använd sökrutan till höger.

Kontaktpersoner

Prefekt
Kristoffer Hylander

Ställföreträdande prefekt
Clare Bradshaw

Studierektorer för grundutbildningen
Per Ola Karis (växtsystematik)
Sara Rydberg (växtfysiologi)
Kristoffer Hylander (ekologi)
Michael Tedengren (ekologi)

Studierektor för forskarutbildningen
Monika Winder

Ämnesansvariga inom forskarutbildningen
Tanja Slotte (ekologi och evolution)
Jonas Gunnarsson (ekotoxikologi)
Clare Bradshaw (marinbiologi)
Katharina Pawlowski (växtfysiologi)
Catarina Rydin (växtsystematik)

Institutionen har även tre gamla forskarutbildningsämnen
(ingen nyantagning sker i dessa ämnen)

Tanja Slotte (växtekologi)
Monika Winder (marin ekologi)
Jonas Gunnarsson (marin ekotoxikologi)

Administration och teknisk personal

Administrativ chef
Yvonne Knutsen

Datorsystemansvarig
Lars Gustafsson

Ekonom
Eva Kvist

Redovisningsekonom
Peter Pedersén Johansson

Ekonomihandläggare
Kristina Önstedt

Vetenskapskommunikatör
Amanda Gonzalez-Bengtsson

Personalhandläggare
Erica Grahn

Servicetekniker/intendent
Jerker Eriksson

Skyddsombud
Matilda Arnell
Johanna Grahn

Trädgårdsmästare
Anna Pettersson
Johanna Grahn