• Undersök några av de djur som lever på detta träd.                          
  • Utforska hur de är knutna till varandra.
  • Studera hur eken och dess invånare förändras med årstiderna.
  • Avslöja hur förändringar i jordens klimat påverkar detta samhälle.
  • Och upptäck till slut hur just du verkligen kan påverka världen.
 

 

Direktlänk till videon Eken: en värld i världen

Arbetshäfte till Eken: en värld i världen

Lärarhandledning Eken: en värld i världen

Du kan använda materialet i undervisning inom biologi men också en rad andra ämnen till exempel konst och matematik.

Materialet har tagits fram av naturpedagogen Anna Barr och forskarna Ayco Tack vid Stockholms universitet och Tomas Roslin på SLU. Läs mer om projektet nedan!

Här har forskarna placerat ut en larv som väntar på sitt öde. Foto: Tomas Roslin

Hur farligt är det att vara larv i er närmaste ek?

I en stor forskningsstudie placerade forskare från bland annat SLU ut larver av modellera från Arktis i norr till Australien i söder. Då såg det att det var farligare att vara larv närmare ekvatorn. De upptäckte också att de viktigaste rovdjuren var myror och andra småkryp, medan fåglar och däggdjur spelade en mindre roll.

Men hur farligt är det att vara larv i just er närmaste ek? Och vilka attackerar den larven? Nu kan dina elever kan använda samma metod som forskarna. Det här är en av övningarna som finns med i häftet. Låt dina elever göra konstgjorda larver av modellera, placera dem på en ek och studera hur de blir attackerade av fåglar och andra rovdjur!

Följ en ek över ett helt år

Tanken är att ni följer er ek över året. En del övningar funkar året om medan andra övningar fungerar bättre på hösten och vintern. Du kan använda materialet i undervisning inom biologi men också en rad andra ämnen såsom konst och matematik

Vi tror att också naturvägledare och andra som arbetar med barn kan ha stor nytta av vårt material.