Birgitta Bergman och Rehab El-Shehawy (tidigare medarbetare vid institutionen) har i ett Europeiskt samarbete sekvenserat det första genomet hos den cyanobakterie som dominerar ’blomningar’ i Östersjön samt i andra brackvattenmiljöer i världen: Nodularia spumigena sp. CCY9414. Genomet är ~5.5 Mbp och består av drygt 5300 gener vilkas uttryck även analyserades. Utöver att 4% av genomet upptas av gener involverade i produktion av sekundära metaboliter, som tex. toxinet nodularin, men även spumigin och cykliskt nodulapeptin, syntetiseras ett stort antal andra sekundära metaboliter. Genomet har vidare omfattande system för kvävefixering och heterocyst-differentiering, för upptag och metabolism av järn och fosforrika föreningar samt för gasvesikelproduktion. Det sekvenserade genomet utgör en rik genetisk kunskapsbas för att förstå biologin hos Nodularia i ett Östersjösammanhang; samt för att kunna utnyttja Nodularia för framtida bioteknologiska ändamål.

Voß B, Bolhuis H, Fewer DP, Kopf M, Möke F, Haas F, El-Shehawy R, Hayes P, Bergman B, Sivonen K, Dittmann E, Scanlan DJ, Hagemann M, Stal LJ, Hess WR (2013).
Insights into the Physiology and Ecology of the Brackish-Water-Adapted Cyanobacterium Nodularia spumigena CCY9414 Based on a Genome-Transcriptome Analysis.

PLoS ONE 8(3): e60224. doi:10.1371/journal.pone.0060224