Boken ”Photosynthesis in the Marine Environment” ger en grundlig förklaring av fotosyntetiska processer i den marina miljön. Första delen av boken presenterar de olika marina fotosyntetiserande organismerna och deras livsmiljöer: växtplankton (både cyanobakterier och eukaryoter), makroalger, marina angiospermer (sjögräs) och fotosymbionter. De speciella egenskaperna hos havsvatten och de viktigaste skillnaderna mellan terrestra och marina miljöer för att upprätthålla primärproduktion och växttillväxt behandlas utförligt. Den andra delen av boken beskriver fotosyntesens generella mekanismer och redogör sen för skillnaderna mellan landbaserade och marina växter. Detta följs av en diskussion av behovet av CO2 koncentrerande mekanismer, och en beskrivning av hur dessa mekanismer fungerar i olika marina växter. Del tre handlar om de olika sätt på vilka fotosyntesen kan mätas hos marina växter, med betoning på nya in situ mätningar. De sista kapitlen i boken ägnas åt ekologiska aspekter av marina växters fotosyntes och tillväxt.

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119979587.html